Masz pytanie?

Polityka prywatnosci/RODO

PRYWATNOŚĆ I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1. Administratorem danych osobowych jest firma Malina Strzelewicz Plantacja Drzewek Oliwnych.

2. Firma Malina Strzelewicz Plantacja Drzewek Oliwnych gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanych dalej RODO.

3. Dane osobowe Klientów lub osób działających w ich imieniu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy o wykonywanie usług elektronicznych, a więc w celu umożliwienia założenia konta, utrzymywania konta i jego funkcjonalności, wysyłki newsletterów i wykonywania pozostałych usług elektronicznych, jak również w celu wykonywania umów, których stroną jest Klient lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy, tj. skutecznego złożenia Zamówienia w sklepie internetowym DRZEWKO OLIWNE www.sklepdrzewkooliwne.pl oraz przez stronę http://www.drzewkooliwne.pl .

Dane osobowe będą przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów firmy Malina Strzelewicz Plantacja Drzewek Oliwnych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, m.in. w celu marketingu towarów i usług własnych (w formie papierowej), optymalizacji działania https://sklepdrzewkooliwne.pl oraz http://www.drzewkooliwne.pl  , dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem w/w strony internetowej do potrzeb Klientów, statystyk oraz prowadzenia bieżącego kontaktu z Klientami.

Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania Newsletterów.

Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c RODO dla celów rachunkowo-księgowych, gdy realizacja umów i świadczonych usług elektronicznych związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.  

4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie Klientowi profilu, w celu prowadzenia analiz lub przewidywania jego preferencji, zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem strony internetowej do potrzeb Klientów.

5. W przypadku konieczności realizacji Umowy dane osobowe Klienta mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Towaru.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom firmy Malina Strzelewicz Plantacja Drzewek Oliwnych, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.  

6. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z https://sklepdrzewkooliwne.pl oraz http://www.drzewkooliwne.pl m.in. w celu wykonywania usług elektronicznych, będą przetwarzane przez czas istnienia Konta.

Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu realizacji Umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży.

Dane osobowe dotyczące zrealizowanych Umów będą przechowywane dla celów podatkowo-księgowych przez okres całego istnienia działalności gospodarczej, od dnia realizacji poszczególnych Umów.

Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłania newsletterów (na co niezbędna jest odrębna zgoda Klienta) będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.  

7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych przez https://sklepdrzewkooliwne.pl oraz http://www.drzewkooliwne.pl , jak również do składania Zamówień i zawierania Umów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z Usług Elektronicznych oraz brak możliwości składania Zamówień.